Primaria comunei Lipnita:

Str. Moriii nr. 350, cp. 907165

Telefon: +40/241/856.545

Fax: +40/241/856.545

 
Acces rapid:

- Prefectura judetului Constanta

- Consiliul Judetean Constanta

- Presedintia Romaniei

- Guvernul Romaniei

- Senatul Romaniei

- Camera Deputatilor

 

 

Accesul liber la informatie este un drept al fiecarui cetatean, reglementat prin Constitutie. Tehnologia ne ajuta acum sa fim mai aproape de locuitorii pe care trebuie sa ii deservim si cred ca prin acest site vom reusi sa imbunatatim relatia dintre administratie si cetatean ...

 


 

Activitatea industriala

 

Prelucrare a produselor agricole: abator, ICIL.
Exploatarea calcarului din zona Lipniţa şi transportul acestuia cu funicularul către Combinatul SIDERCA Călăraşi a fost oprită din anul 1989.
 
Zone rurale
 
Activitatea preponderentă a zonei este producţia vegetală şi producţia animalieră. Structura agricolă o reprezintă exploatările mici, individuale precum şi câteva asociatii familiale cuprinzând de la 100 la 1400 hectare teren arabil.
Producţiile agricole sunt:
- grâu 3.500 - 4.000 tone anual destinat în special consumului propriu, surplusul fiind valorificat prin Comcereal.
- floarea soarelui 1.500 - 2.000 tone anual, destinată fabricii uleiului se valorifică prin Comcereal
- rapiţă pentru ulei - 1300 - 1400 tone anual, destinată fabricilor de ulei

 
Suprafata totală a comunei este de 18.411 ha din care
 
- Suprafaţa agricolă - 14.264 ha din care:
- arabil - 9.234 ha
- păşune - 3.483 ha
- vii - 1.211 ha
- livezi - 33, ha
- pădure - 2302 ha
- Suprafaţa ape - 671 ha
- Suprafaţa cu drumuri - 348 ha
- Suprafaţa curti şi construcţii - 733 ha
- Suprafeţe neproductive - 93 ha
 
Comertul
 
Activitatea de comerţ se desfăşoară en detail prin mai multe de magazine mixte.
 
Turismul
 
Comuna Lipniţa dispune de un potenţia turistic deosebit prin relieful diversificat, fondul forestier existent în zonă, bălţi precum şi prin amplasarea comunei pe malul Dunării.
 
Social
 
În comuna Lipniţa există un dispensar uman deservit de un medic generalist.
 
Social - cultural
 
Comuna Lipnita are o bibliotecă cu 7.600 volume şi 3 cămine culturale în satele Lipniţa, Coslugea, Canlia.
 
Echipamente şcolare
 
Activitatea şcolară se desfaşoară în cadrul a 4 şcoli publice în satele Lipniţa, Coslugea, Canlia, Carvăn şi de 4 ani în 3 şcoli publice aflate în localităţile Izvoarele, Goruni şi Cuiugiuc.
 
Urbanism, locuinţe
 
In comuna Lipniţa există un bloc cu 16 apartamente proprietate personală şi 21 de locuinte sociale închiriate, restul fiind locuinte individuale proprietate personală.
Pentru familiile tinere s-au întocmit planuri urbanistice de detaliu şi s-au concesionat 21 loturi a câte 1.000 m.p. unde s-au construit locuinţe individuale proprietate personală.
Pretul de concesionare este de 130 - 150 lei/m.p./an.
Este necesar a se asigura fonduri substantiale pentru întocmirea planurilor urbanistice generale pentru fiecare localitate în vederea ocupării judicioase a terenurilor şi stabilirea zonelor cu constructii noi.
 
Transporturi
 
Transportul de călători şi de mărfuri se efectuează pe căi rutiere pe rutele Lipniţa - Constanta, Lipniţa - Medgidia şi Lipniţa - Călăraşi. 
 
Sport
 
În comuna Lipniţa există în prezent o singură asociatie sportivă în localitatea Carvăn cu o echipă de fotbal de seniori care activează în campionatul judeţean.
De asemenea, activităţi sportive se mai desfăşoară în cadrul şcolilor generale.

 

Mai multe detalii poti afla din Strategia de Dezvoltare a Comunei (format.pdf)

 

 

| Acasa | Localizare | Populatie | Istoric | Economie | Patrimoniu | Cont@ct |

.: vizualizare optima: 1024/768 px, IE6 sau Firefox2, flash, .pdf reader :.

2013 Primaria comunei Lipnita.
   v2.0   Toate drepturile rezervate.
  .: un produs SAAR SURFACES :.