Comuna Lipniţa are o populaţie totală de 3027 locuitori, conform Recensamantului efectuat in anul 2012. Densitatea populaţiei este de 213 locuitori/km pătrat. Din totalul populaţiei aproximativ 52% sunt de sex feminin, iar diferenta sunt de sex masculin.

          

Repartiţia pe vârste a populaţiei se prezintă aproximativ astfel:

  • 22 % persoane până la 20 ani

  • 38 % persoane între 20 - 55 ani

  • 40 % persoane peste 55 ani

Din totalul populaţiei 98% sunt rezidenţi cu domiciliul stabil, iar 2% cu domiciliul flotant.

 

Populaţia activă reprezintă aproximativ 55 % din total.

      Activitatea preponderentă în zonă este agricultura concretizată în cultivarea pământului şi într-o măsură mai mica, creşterea animalelor.

      Salariatii sunt în număr redus:

  • 170 bărbati

  • 72 femei

    Rata şomajului este de asemenea redusă, neexistând locuri de muncă.

     Oferte de muncă sunt cele oferite ca zilieri de către S.C. Ostrovit S.A. Ostrov în campaniile agricole.