DOCUMENTE IMPORTANTE

- Descarca detalii referitoare la modificarea Legii Fondului Funciar  (.pdf)

- Descarca informatii importante referitoare la pesta porcina africana  (.pdf)

- Descarca Dispozitiile din 12.04.2018 privind desemnarea persoanelor cu atributii in domeniul liberului acces la informatiile de interes public  (.pdf)

- Descarca Grila de salarizare din 30.09.2018 a personalului Primariei comunei Lipnita  (.pdf)

- Descarca Grila de salarizare din 29.03.2018 a personalului Primariei comunei Lipnita  (.pdf)

- Descarca Grila de salarizare din 27.09.2017 a personalului Primariei comunei Lipnita  (.pdf)

 - Descarca Planul de Aparare impotriva Inundatiilor, a Gheturilor si a Poluarilor Accidentale 2018-2021  (14,2 Mb - format .pdf)

A N U N T

Referitor la Memorandumul cu tema ”Masuri privind diseminarea principiilor ce deriva din jurisprudenta CEDO ce vizeaza neexecutarea sau executarea cu intarziere a hotararilor judecatoresti pronuntate impotriva unui debitor public”, Institutia Prefectului a publicat urmatoarele documente:

Descarca:

- memorandumul;

- principiile ce derivă din jurisprudenţa CEDO;

- lista 1 cuprinzând descrierea cauzelor CEDO.

- lista 2 cuprinzând descrierea cauzelor CEDO.

- Descarca hotararea 50/23.11.2016 privind acordarea de inlesniri la plata obligatiilor fiscale, in sensul scutirii de la plata majorarilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale (format .pdf)

- Descarca Planul de Aparare impotriva Inundatiilor, a Gheturilor si a Poluarilor Accidentale 2014-2017  (8,3 Mb - format .pdf)