DOCUMENTE IMPORTANTE

A N U N T

Referitor la Memorandumul cu tema ”Masuri privind diseminarea principiilor ce deriva din jurisprudenta CEDO ce vizeaza neexecutarea sau executarea cu intarziere a hotararilor judecatoresti pronuntate impotriva unui debitor public”, Institutia Prefectului a publicat urmatoarele documente:

Descarca:

- memorandumul;
- principiile ce derivă din jurisprudenţa CEDO;

- lista 1 cuprinzând descrierea cauzelor CEDO.

- lista 2 cuprinzând descrierea cauzelor CEDO.

- Descarca hotararea 50/23.11.2016 privind acordarea de inlesniri la plata obligatiilor fiscale, in sensul scutirii de la plata majorarilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale (format .pdf)

- Descarca Planul de Aparare impotriva Inundatiilor, a Gheturilor si a Poluarilor Accidentale 2014-2017  (8,3 Mb - format .pdf)