Activitatea industrială

 

Prelucrare a produselor agricole: abator, ICIL.

       Exploatarea calcarului din zona Lipniţa şi transportul acestuia cu funicularul către Combinatul SIDERCA Călăraşi a fost oprită din anul 1989.

 

Zone rurale

 

Activitatea preponderentă a zonei este producţia vegetală şi producţia animalieră. Structura agricolă o reprezintă exploatările mici, individuale precum şi câteva asociatii familiale cuprinzând de la 100 la 1400 hectare teren arabil.

        Producţiile agricole sunt:

- grâu 3.500 - 4.000 tone anual destinat în special consumului propriu, surplusul fiind valorificat prin Comcereal.

- floarea soarelui 1.500 - 2.000 tone anual, destinată fabricii uleiului se valorifică prin Comcereal

- rapiţă pentru ulei - 1300 - 1400 tone anual, destinată fabricilor de ulei.

 

Suprafata totală a comunei este de 18.411 ha din care

 

- Suprafaţa agricolă - 14.264 ha din care:

  • - arabil - 9.234 ha

  • - păşune - 3.483 ha

  • - vii - 1.211 ha

  • - livezi - 33, ha

  • - pădure - 2302 ha

- Suprafaţa ape - 671 ha

- Suprafaţa cu drumuri - 348 ha

- Suprafaţa curti şi construcţii - 733 ha

- Suprafeţe neproductive - 93 ha

 

Comertul

 

Activitatea de comerţ se desfăşoară en detail prin 29 de magazine mixte.

 

Turismul

 

Comuna Lipniţa dispune de un potenţia turistic deosebit prin relieful diversificat, fondul forestier existent în zonă, bălţi precum şi prin amplasarea comunei pe malul Dunării.

 

Social

 

În comuna Lipniţa există un dispensar uman deservit de un medic generalist.

 

Social - cultural

 

Comuna Lipnita are o bibliotecă cu 7.600 volume şi 3 cămine culturale în satele Lipniţa, Coslugea, Canlia.

 

Echipamente şcolare

 

Activitatea şcolară se desfaşoară de 8 ani în cadrul a 4 şcoli publice în satele Lipniţa, Coslugea, Canlia, Carvăn şi de 4 ani în 3 şcoli publice aflate în localităţile Izvoarele, Goruni şi Cuiugiuc.

 

Urbanism, locuinţe

 

In comuna Lipniţa există un bloc cu 16 apartamente proprietate personală şi 21 de locuinte sociale închiriate, restul fiind locuinte individuale proprietate personală.

       Pentru familiile tinere s-au întocmit planuri urbanistice de detaliu şi s-au concesionat 21 loturi a câte 1.000 m.p. unde s-au construit locuinţe individuale proprietate personală.

       Pretul de concesionare este de 130 - 150 lei/m.p./an.

      Este necesar a se asigura fonduri substantiale pentru întocmirea planurilor urbanistice generale pentru fiecare localitate în vederea ocupării judicioase a terenurilor şi stabilirea zonelor cu constructii noi.

 

Transporturi şi telecomunicatii

 

Transportul de călători şi de mărfuri se efectuează pe căi rutiere pe rutele Lipniţa - Constanta, Lipniţa - Medgidia şi Lipniţa - Călăraşi. 

 

Sport

 

În comuna Lipniţa există în prezent o singură asociatie sportivă în localitatea Carvăn cu o echipă de fotbal de seniori care activează în campionatul judeţean.

       De asemenea, activităţi sportive se mai desfăşoară în cadrul şcolilor generale.

 

Finantele

 

Bugetul CL Lipniţa în 2005 s-a situat la suma de 3.037.397 RON