Primaria comunei Lipnita:

Str. Moriii nr. 350, cp. 907165

Telefon: +40/241/856.545

Fax: +40/241/856.545

 
Acces rapid:

- Prefectura judetului Constanta

- Consiliul Judetean Constanta

- Presedintia Romaniei

- Guvernul Romaniei

- Senatul Romaniei

- Camera Deputatilor

 

 

Accesul liber la informatie este un drept al fiecarui cetatean, reglementat prin Constitutie. Tehnologia ne ajuta acum sa fim mai aproape de locuitorii pe care trebuie sa ii deservim si cred ca prin acest site vom reusi sa imbunatatim relatia dintre administratie si cetatean ...

 


 

ANUNT

18.06.2021

 

Primaria com. Lipnita a publicat un anunt privind documentele tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 2, 12, 41, 68 si 72 din UAT Lipnita. Descarca detalii de aici ... (.pdf)

 

ANUNT

29.04.2021

 

Primaria com. Lipnita a publicat un anunt privind rezultatul selectiei de dosare in vederea participarii la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de secretar general al comunei Lipnita. Descarca detalii de aici ... (.pdf)

 

ANUNT

29.03.2021

 

Primaria com. Lipnita a publicat un anunt privind organizarea in data de 10.05.2021 a unui concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de secretar general al comunei Lipnita. Descarca detalii de aici ... (.pdf)

 

ANUNT

02.02.2021

 

Primaria com. Lipnita a publicat un anunt privind faptul ca Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a aprobat tratarea semintelor de porumb in perioada 25.01 - 24.05.2021 cu produsele de protectie a plantelor CRUISER 350 FS, NUPRID AL 600 FS si PONCHO 600 FS pentru semanatul culturii de porumb. Descarca detalii de aici ... (.pdf)

 


 

ANUNT

02.09.2020

 

In Monitorul Oficial al Rornaniei, Partea I, Nr. 792/31.08.2020, s-a publicat Hotararea de Guvern Nr. 716/27.08.2020 privind aprobarea schemei ”Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate in perioada martie - mai 2020 asupra sectorului apicol”.. Descarca detalii de aici ... (.rar)

 

ANUNT

28.08.2020

 

Primăria comunei Lipniţa, a publicat un anunt transmis de MADR privind modificarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de fenomenele meteorologice periculoase avand ca efect generarea secetei pedologice. Descarca detalii de aici ... (.pdf)

 

ANUNT

15.07.2020

 

Primăria comunei Lipniţa, a publicat un anunt privind faptul ca ”Nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului” in cazul proiectului ”Alimentare cu energie electrica Vama - Lipnita”. Descarca detalii de aici ... (.pdf)

 

ANUNT

14.07.2020

 

Primăria comunei Lipniţa, a publicat un anunt transmis de Prefectura Constanta privind schema de ajutor de stat ”Sprijin pentru prima impadurire si crearea de suprafete impadurite”. Descarca detalii de aici ... (.pdf)

 

ANUNT

18.05.2020

 

Conform Ordinului M.A.D.R. nr. 89/03.04.2020, in contextul epidemiei de Coronavirus pe teritoriul Romaniei, carnetele de rentier se vor viza electronic fara a fi nevoie de prezenta rentierului/imputernicitului/mandatarului/curatorului.
     Carnetul de rentier va fi stampilat si completat cu viza aferenta pentru Campania 2019 in urmatorul an de acordare a vizei.
     Documentele pe care rentierii agricoli trebuie sa le prezinte (copie CI/BI/pasaport/contractele de arendare, procura notariala dovada cont bancar activ daca este cazul, s.a.m.d.) vor fi transmise prin mijloace electronice ( de ex. e-mail, aplicatii de mesagerie).
    Acestea vor fi insotite de acordul rentierului pentru efectuarea vizei electronice si de un numar de telefon de contact.
   Adresa de e-mail : rentaviagera.constanta@apia.org.ro
    Telefon inf. suplim. : 0737 507 481; 0241 488 908. Descarca detalii de aici ... (.pdf)

 

ANUNT

13.05.2020

 

Primăria comunei Lipniţa, a publicat un anunt transmis de ITM Constanta privind munca in strainatate. Descarca detalii de aici ... (.pdf)

 

ANUNT

28.04.2020

 

Primăria comunei Lipniţa, a publicat un anunt privind organizarea unei licitatii publice pentru inchirierea unei suprafete de pajiste. Descarca detalii de aici ... (.pdf)

 

ANUNT

27.04.2020

 

Primăria comunei Lipniţa, a publicat un anunt privind consultarea asupra propunerilor preliminare Plan Urbanistic Zonal ”Investitii productive in acvacultura in amenajarea piscicola Iortmac-Saharlale-Ceamurlia”. Descarca detalii de aici ... (.pdf)

 

ANUNT

21.04.2020

 

Primăria comunei Lipniţa, a publicat un anunt privind necesitatea incheierii politelor de asigurare facultativa a culturilor agricole pentru calamitati. Descarca detalii de aici ... (.pdf)

 

ANUNT

21.04.2020

 

Primăria comunei Lipniţa, a publicat un anunt privind intemtia de elaborare PUZ - Investitii productive in acvacultura in amenajarea piscicola Iortmac-Saharlale-Ceamurlia. Descarca detalii de aici ... (.pdf)

 

ANUNT

13.04.2020

 

Primăria comunei Lipniţa, a publicat o serie de indicatii privind gestionarea deseurilor municipale in conditiile transmiterii virusului SAAR-COV-2. Descarca detalii de aici ... (.pdf)

 

ANUNT

09.04.2020

 

Primăria comunei Lipniţa, a publicat un anunt referitor la activitatea notariala in perioada Starii de Urgenta. Descarca detalii de aici ... (.pdf)

 

ANUNT

06.04.2020

 

Primăria comunei Lipniţa, a publicat un anunt referitor la implementarea masurilor de carantina asupra mai multor categorii de persoane. Descarca detalii de aici ... (.pdf)

 

ANUNT

04.04.2020

 

Primăria comunei Lipniţa, a publicat procedura de inregistrare a actelor de deces pe perioada sitiatiei de urgenta. Descarca detalii de aici ... (.pdf)

 

ANUNT

04.04.2020

 

Primăria comunei Lipniţa, a publicat procedura de depunere a declaratiei de casatorie pe perioada sitiatiei de urgenta. Descarca detalii de aici ... (.pdf)

 

ANUNT

02.04.2020

 

Primăria comunei Lipniţa, a publicat un anunt privind modalitatile de plata a texlor si impozitelor locale de la distanta. Descarca detalii de aici ... (.pdf)

 

ANUNT

24.03.2020

 

Primăria comunei Lipniţa, a publicat o serie de clarificari suplimentare asupra recomandarilor de conduita pentru prevenirea infectarii cu COVID-19. Descarca detalii de aici ... (.pdf)

 

ANUNT

19.03.2020

 

Primăria comunei Lipniţa, a publicat un anunt referitor la obligatia persoanelor sosite din zonele de risc sa se autoizoleze la domiciliu pentru a se preveni raspandirea infectiei cu SARS-CoV-2. Descarca detalii de aici ... (.pdf)

 

ANUNT

13.03.2020

 

Primăria comunei Lipniţa, a publicat Hotararea nr. 1 a Comitetului pentru Situatii de Urgenta Lipnita privind adoptarea masurilor impuse la nivelul UAT Lipnita in contextul riscului de raspandire a infectiei cu coronavirus. Descarca detalii de aici ... (.pdf)

 

ANUNT

04.03.2020

 

Primăria comunei Lipniţa, a publicat un anunt referitor la campania Campania „Zâmbește cu încredere. Sănătate orală pentru toți!”. Descarca anuntul complet aici ... (.pdf) Legatura catre chestionarul campaniei aici (.link)

 

ANUNT

02.03.2020

 

Primăria comunei Lipniţa, a publicat un anunt referitor la faptul ca in perioada 02 martie - 15 mai 2020 se vor depune la Centrul Local APIA Baneasa, cererile unice de plata in cadrul Campaniei 2020.Ferimierii sunt rugati sa se prezinte conform programarii anexate. Descarca anuntul complet aici ... (.rar)

 

ANUNT

26.02.2020

 

Primăria comunei Lipniţa, a publicat un anunt transmis de Prefectura jud. Constanta privind masurile care trebuie luate pentru prevenirea infectiei cu COVID19. Descarca anuntul complet aici ... (.pdf)

 

ANUNT

10.02.2020

 

Primăria comunei Lipniţa, a publicat un anunt privind rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de secretar general. Descarca anuntul complet aici ... (.pdf)

 

ANUNT

04.02.2020

 

Primăria comunei Lipniţa, a publicat un anunt privind rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de secretar general. Descarca anuntul complet aici ... (.pdf)

 

ANUNT

23.01.2020

 

Primăria comunei Lipniţa, a publicat un anunt privind masurile de prevenire a gripei aviare. Descarca anuntul complet aici ... (.pdf)

 

ANUNT

21.01.2020

 

Primăria comunei Lipniţa, a publicat o notificare transmisa de DSVSA privind confirmarea unui caz de pesta porcina africana la porcii salbatici (mistreti). Descarca anuntul complet aici ... (.pdf)

 

ANUNT

08.01.2020

 

Primăria comunei Lipniţa, a publicat un anunt privind un concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de secretar general. Descarca anuntul complet aici ... (.pdf)

 


 

ANUNT

13.12.2019

 

Primăria comunei Lipniţa, a publicat un anunt privind rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale de ingrijitor. Descarca anuntul complet aici ... (.pdf)

 

ANUNT

11.12.2019

 

Primăria comunei Lipniţa, informeaza ca plata taxelor si a impozitelor pe anul 2019 se poate face pana pe data de 20.12.2019 ora 14.00. Descarca anuntul complet aici ... (.pdf)

 

ANUNT

09.12.2019

 

Primăria comunei Lipniţa, a publicat o notificare transmisa de DSVSA privind confirmarea unui caz de pesta porcina africana la porcii salbatici (mistreti). Descarca anuntul complet aici ... (.pdf)

 

ANUNT

19.11.2019

 

Primăria comunei Lipniţa, a publicat un anunt privind rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul pentru ocuparea functiei contractuale de ingrijitor. Descarca anuntul complet aici ... (.pdf)

 

ANUNT

28.10.2019

 

Primăria comunei Lipniţa, a publicat un anunt privind organizarea unui concurs pentru ocuparea functiei contractuale de ingrijitor. Descarca anuntul complet aici ... (.pdf)

 

ANUNT

26.09.2019

 

Primăria comunei Lipniţa, anunta ca urmare a publicarii HG 705/2009 privind aprobarea schemei ”Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile in perioada martie - mai 2019, asupra sectorului apicol, beneficiarii eligibili sunt ... Descarca anuntul complet aici ... (.pdf)

 

ANUNT

05.07.2019

 

Primăria comunei Lipniţa, anunta ca a fost abrogat art. II din L231/2018 care prevedea ca se pot depune cereri pentru intocmirea actelor de proprietate pentru persoanele care nu au. Descarca anuntul complet aici ... (.pdf)

 

ANUNT

26.06.2019

 

OCPI Constanța anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 33 din UAT Lipnița, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Descarca anuntul complet aici ... (.pdf)

 

ANUNT

08.04.2019

 

Primăria comunei Lipniţa, a publicat un anunt transmis de ACOR referitor la programul de finantare privind instalarea panourilor fotovoltaice pentru gospodariile izolate. Descarca anuntul complet aici ... (.pdf)

 

ANUNT

28.01.2019

 

Primăria comunei Lipniţa, a publicat un anunt transmis de Postul de Politie Lipnita cu recomandari in ceea ce priveste metoda de inselatorie ”Accidentul”. Descarca anuntul complet aici ... (.pdf)

 


 

ANUNT

20.07.2018

 

Primăria comunei Lipniţa, a publicat un anunt privind consultarea propunerilor preliminare PUZ - introducere in intravilan ”Ferma Agricola”. Descarca anuntul complet aici ... (.pdf)

 

ANUNT

31.05.2018

 

Primăria comunei Lipniţa, a publicat un anunt privind demararea procedurii de realizare a lucrarilor de inregistrare sistematica de cadastru. Descarca anuntul complet aici ... (.pdf)

 

ANUNT

29.05.2018

 

Unitatea administrativ teritoriala Lipnita a demarat procedura de realizare a lucrarilor de inregistrare sistematica de cadastru pe sectoare cadastrale in vederea inscrierii gratuita in cartea funciara a imobilelor, conform Legii nr. 7/1996, modificata si completata prin OUG nr. 35/2016.. Descarca anunturile complete aici ... (.rar)

 

ANUNT

03.05.2018

 

Primăria comunei Lipniţa, a publicat un anunt privind demararea procedurii de realizare a lucrarilor de inregistrare sistematica de cadastru. Descarca anuntul complet aici ... (.pdf)

 

 


 

 

 

 

| Acasa | Localizare | Populatie | Istoric | Economie | Patrimoniu | Cont@ct |

.: vizualizare optima: 1024/768 px, IE6 sau Firefox2, flash, .pdf reader :.

2013 © Primaria comunei Lipnita.
   v2.0   Toate drepturile rezervate.
  .: un produs SAAR SURFACES :.